Author Archives Joris van Nesselrooij

Project WegWijs: cliënten helpen kiezen begint bij de behandelcentra

8 maart 2017
/ / /
Comments Closed

In Project WegWijs hebben de Stichting Zelfbeschadiging en Stichting Borderline websites beoordeeld van aanbieders van gespecialiseerde zorg bij depressie, angst, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. De centrale vraag: sluit de informatie wel aan bij de wat cliënten nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken voor hun zorg? We hebben daarbij websites van onderstaande instellingen onderzocht en zijn met hen het gesprek aangegaan over hoe zij hun websites konden verbeteren.

Read More

Bijeenkomsten voor familie en naasten van mensen die zichzelf beschadigen.

14 februari 2017
/ / /
Comments Closed

Op 8 en 29 april 2017 vinden twee bijeenkomsten voor familie en naasten van mensen die zichzelf beschadigen plaats. Ben je bijvoorbeeld ouder, partner, broer of zus van iemand die zichzelf beschadigt en wil je graag meer informatie over dit onderwerp, handvatten krijgen om hiermee om te gaan en anderen in een soortgelijke situatie ontmoeten meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht en duren van 14.00 tot 17.00.
We hebben plaats voor 10 deelnemers dus meld je tijdig aan als je er graag bij wilt zijn.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar stichting@zelfbeschadiging.nl
Ook als je meer wilt weten over deze bijeenkomsten kan je naar dit e-mailadres een mail sturen.

De bijeenkomsten kosten 15 euro per persoon, en in tweetallen 20 euro

Read More

Lotgenotendag 29 oktober 2016

12 oktober 2016
/ / /
Comments Closed

Bij deze willen wij melden dat alle plekken in de workshoprondes op de lotgenotendag VOL zijn. Dit betekent dat je je niet meer aan kunt melden. We zijn verrast door de grootte opkomst en hopen jullie bij volgende lotgenotendagen of andere bijeenkomsten wel te kunnen verwelkomen!

lotgenotendag2016

Locatie: de Kargadoor (Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht)
Tijdstip: inloop vanaf 12:30, het programma duurt van 13:00 tot 17:00
Kosten: €5 euro p.p., dit is exclusief consumptie, deze zijn voor eigen kosten.
Je kunt ook een halve dag deelnemen, dit is dan 1 workshop. De kosten zijn dan €2,50 p.p.

Dit zijn de workshops die je op de lotgenotendag kunt volgen.

Gespreksgroep

Bij deze workshop ga je met een groep onder begeleiding in gesprek. Je kunt ervaringen uitwisselen, inspiratie opdoen uit verhalen van anderen en steun vinden voor wat jou op dat moment bezighoudt.

Een Steekje Los?

Een Steekje Los? is een educatief spel over gezondheid en kwaliteit van leven. Spelenderwijs ga je in gesprek over psychische gezondheid en de kwaliteit van leven. Op de Lotgenotendag zal er gebruik gemaakt worden van de uitbreidingsset Zelfbeschadiging.

Lotgenoten en de LSZ: samen werken aan een betere wereld!

Tijdens deze workshop ga je in gesprek over hoe een dag als de Self Injury Awareness Day (SIAD) ingevuld kan worden. Ook kun je meedenken over de binding tussen de LSZ en de lotgenoten. Wat heb jij nodig van de LSZ en andersom?

Goede hulpverlening: wat is dat (niet)?

Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor deze workshop

Hoe met zelfbeschadiging wordt omgegaan is per hulpverlening en per hulpverleningsinstantie anders. Vanuit de LSZ willen we graag toewerken naar een goede manier van werken, overal. Daar hebben we jullie mening voor nodig. Tijdens deze workshop gaan we het hebben over hulpverlening bij zelfbeschadiging: Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Hoe kan het beter? Wat is de ideale hulpverlener?

Dit is de eerste in een reeks bijeenkomsten waar we willen spreken over goede hulp. De informatie die we van jullie ophalen in alle bijeenkomsten zal worden verwerkt in een lijst met knelpunten en advies over goede hulpverlening.

Bij deze willen wij melden dat alle plekken in de workshoprondes op de lotgenotendag VOL zijn. Dit betekent dat je je niet meer aan kunt melden. We zijn verrast door de grootte opkomst en hopen jullie bij volgende lotgenotendagen of andere bijeenkomsten wel te kunnen verwelkomen!

Read More

Gezocht: positieve ervaringen!

11 mei 2016
/ / /
Comments Closed

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is op zoek naar positieve ervaringsverhalen binnen de hulpverlening met betrekking tot zelfbeschadiging. Er zijn helaas veel negatieve verhalen bekend, maar wij zijn nu juist op zoek naar positieve verhalen! Zou u ons willen helpen?

Read More

VOL: Bijeenkomsten voor familieleden en betrokkenen van mensen die zichzelf beschadigen

6 april 2016
/ / /
Comments Closed

Let op: aanmelden voor de bijeenkomsten is niet meer mogelijk. Wil je weten wanneer de volgende bijeenkomsten zijn? Stuur dan een e-mail naar stichting@zelfbeschadiging.nl 

Als je ontdekt dat iemand in je nabije omgeving zichzelf beschadigt, wil je dat vaak in eerste instantie niet geloven. Je bent geschokt, kwaad, bang en weet niet wat je ermee moet. Dit is een heel normale reactie. Het is vreselijk om te zien dat diegene om wie je heel veel geeft zichzelf verwondt.

Misschien twijfel je aan jezelf en vraag je je af wat je verkeerd hebt gedaan. Of misschien verwijt je jezelf dat je het niet hebt zien aankomen. Mensen die zichzelf beschadigen proberen vaak voor anderen te verbergen, terwijl je als naaste meer dan wie dan ook wil helpen.

Ervaringsdeskundigheid

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is een organisatie die draait op ervaringsdeskundigheid. Dit betekent dat alle activiteiten uitgevoerd worden door en voor mensen die zichzelf beschadigen of zichzelf beschadigd hebben. Belangrijke principes zijn laagdrempeligheid, veiligheid en gelijkwaardigheid.

Wat komt aan de orde?

De twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor naasten van mensen die zichzelf beschadigen. Ervaringsdeskundigen van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging geven informatie over zelfbeschadiging: wat is zelfbeschadiging, wat zijn mogelijke achterliggende oorzaken en bieden handvatten om met zelfbeschadiging om te gaan. Daarnaast vertellen zij over hun eigen ervaringen. Er is tevens ruimte om ervaringen te delen met anderen, zodat deelnemers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Read More

Hoe het is om te leven met de littekens van zelfbeschadiging

3 maart 2016
/ / /
Comments Closed

De laatste week van februari stond VICE in het teken van psychische gezondheid onder jongeren, en proberen we een licht te schijnen op een aantal van de belangrijkste kwesties die daarbij komen kijken.

Het artikel “Hoe het is om te leven met de littekens van zelfbeschadiging” is tot stand gekomen met hulp van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. De moeite waard om te lezen!

Read More

Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

10 februari 2016
/ / /
Comments Closed

CCMO-logo

Bent u wel eens in therapie geweest? Of opgenomen op een psychiatrische afdeling? Hoe ging dat? Kreeg u begrip en steun, kon u uw verhaal kwijt? Ging het ook wel eens minder prettig, werd u soms niet begrepen, of schoot u er niet zo veel mee op?

Wij willen graag weten wat mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd vinden van de hulp die zij krijgen. Dat kan eraan bijdragen om de hulpverlening te verbeteren, waar nodig. Daarom willen wij u vragen om mee te werken aan dit onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers WPF, over uw ervaringen met hulpverlening in de jaren tussen 2007 en nu.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit drie vragenlijsten. Daarin worden vragen gesteld over symptomen waarvan u misschien last had toen u hulp zocht, over uw ervaringen met seksueel misbruik, en over uw behandeling. Het zijn ongeveer 100 vragen en het invullen ervan kost ongeveer 45 minuten. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem. Niemand kan zien of u hebt meegedaan, en u hoeft dat niemand te vertellen.

Als u dat wilt, kunt u zich na het invullen van de vragenlijsten aanmelden voor een interview waarin aanvullende vragen worden gesteld, maar dit hoeft niet. In principe worden de eerste 25 mensen die zich hiervoor aanmelden geïnterviewd; bij overaanmelding kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor het interview.

In de vragenlijst staan een aantal vragen die nare gevoelens kunnen oproepen omdat ze seksuele handelingen beschrijven die u mogelijk tegen uw wil hebt meegemaakt. Het is belangrijk dat u er bij stilstaat of u daarmee geconfronteerd wilt worden. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u nog op elk moment stoppen, als u toch niet mee wilt doen, of het invullen onderbreken en later verder gaan. U kunt ook op elk moment nog afzien van het interview als u zich daarvoor hebt aangemeld, of er nog mee stoppen tijdens het interviews.

Het kan zijn dat u behoefte hebt om te praten over wat de vragenlijst of het interview bij u oproept. Dan kunt u contact opnemen met MIND Korrelatie (tel. 0900-1450, mindkorrelatie.nl) of met uw therapeut, als u die hebt.

Hoe kunt u meedoen?

Help mee en vul deze vragenlijsten in. Wij mogen uw antwoorden alleen gebruiken als u uw toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek. Bij het invullen van de vragenlijsten verschijnt er daarom eerst een toestemmingsformulier op het scherm.

Wie zijn er bij dit onderzoek betrokken?

Dit onderzoek is opgezet door de Open Universiteit, in samenwerking met Rugers WPF. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007. Een uitnodiging om mee te doen is te vinden op verschillende internetfora. Ook worden mensen benaderd via cliëntenverenigingen.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Atrium-Orbis-Zuyd. Die goedkeuring was nodig omdat dit onderzoek valt onder medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Er hoefde geen proefpersonenverzekering te worden afgesloten, omdat dit onderzoek alleen maar uit vragenlijsten bestaat (anders dan bij voorbeeld bij het uitproberen van geneesmiddelen). De (anonieme) antwoorden worden 15 jaar bewaard. Dat is verplicht bij dergelijk onderzoek. Er is ook een onafhankelijke deskundige betrokken bij dit onderzoek, Nelleke Nicolai (e-mail: nicone@xs4all.nl; tel.: 010-4377540).

Als u vragen hebt kunt u terecht bij onderstaande onderzoekers, of bij de onafhankelijke deskundige. Wij hopen dat u aan dit onderzoek wilt meedoen en de vragenlijsten wilt invullen. Voor het gemak nog even de link: http://lab.ou.nl/ls/index.php/652393?lang=nl .

Read More

Column: Shared decision making: ‘Maar dat doen we toch al lang?

8 februari 2016
/ / /
Comments Closed

‘Maar dat doen we toch al lang’, merkte een psychiater laatst op toen we het hadden over shared decision making: luisteren, doorvragen en op basis daarvan samen met de cliënt en zijn naasten een beslissing nemen over de meest passende behandeling. Die opmerking zette me aan het denken.

“Als het gaat om herstel valt er nog veel te winnen”

>> Lees hier meer over het GGZ-beleid in Nederland

Read More

Hoe ervaart u de veranderingen in de zorg?

26 januari 2016
/ / /
Comments Closed

Vanuit Zorg Verandert wordt gemonitord hoe het ervoor staat met de veranderingen in de zorg. Zijn mensen op de hoogte, begrijpen ze wat de veranderingen voor hen betekenen, handelen zij er al naar?

Duidelijke signalen

Vul de vragenlijst in een geef aan hoe ú de veranderingen in de zorg ervaart. Met uw antwoorden kan Zorg Verandert maar ook het LPGGz duidelijke signalen geven aan de Minister, Tweede Kamer en gemeenten om te zorgen dat de zorg zo goed mogelijk past bij wat u nodig heeft.

Vul direct de vragenlijst in

Read More