LSZ Nieuws

Er is ook een leven ná zelfbeschadiging

31 mei 2016
/ / /
Comments Closed

Hoe Marjolein met haar vechtersmentaliteit lotgenoten en bondgenoten helpt

Haar advocatenkantoor ligt op een steenworp afstand van het beroemde REM-eiland. Het indrukwekkende stalen bouwwerk kreeg na lange tijd op zee een tweede kans in de havens van Amsterdam. Die tweede kans staat symbool voor haar werk als strafrechtadvocate. En sinds kort helpt ze met haar kennis en ervaring lotgenoten en bondgenoten via de LSZ.

“De meeste cliënten in mijn praktijk hebben ‘een verleden’ waardoor ze strafbare feiten plegen. Maar met mijn eigen verleden had ik net zo goed de verkeerde kant op kunnen gaan. Wat was er gebeurd als ik die kans niet had gekregen?”

Read More

Vrijwilligersteam uitgebreid met komst Sarah

27 mei 2016
/ / /
Comments Closed

Hoi allemaal, mijn naam is Sarah, ik ben 19 jaar en aankomend schooljaar ga ik studeren aan de kunstacademie. Hiernaast vind ik het leuk om zo af en toe concerten te bezoeken.

Mailmaatje

Sinds kort doe ik vrijwilligerswerk bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Ik kende de stichting al wel iets langer, maar na de documentaire Beschadigd heb ik besloten eens wat beter een kijkje te nemen en zo doende ben ik op het kantoor van de stichting terecht gekomen. Op dit moment ondersteun ik een aantal mensen als mailmaatje. In de toekomst hoop ik meer dingen te kunnen gaan doen, waaronder het geven van voorlichtingen.

Contact met lotgenoten

Ik heb mezelf een flink aantal jaren beschadigd, dit was voor mij een moeilijke en vaak eenzame periode waarin ik heb ervaren hoe fijn het is om contact te hebben met mensen die hetzelfde door hebben gemaakt en het snappen. Ik hoop dat ik door mijn ervaringen nu ook andere mensen kan helpen die in soortgelijke situaties zitten.

Read More

Gezocht: positieve ervaringen!

11 mei 2016
/ / /
Comments Closed

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is op zoek naar positieve ervaringsverhalen binnen de hulpverlening met betrekking tot zelfbeschadiging. Er zijn helaas veel negatieve verhalen bekend, maar wij zijn nu juist op zoek naar positieve verhalen! Zou u ons willen helpen?

Read More

VOL: Bijeenkomsten voor familieleden en betrokkenen van mensen die zichzelf beschadigen

6 april 2016
/ / /
Comments Closed

Let op: aanmelden voor de bijeenkomsten is niet meer mogelijk. Wil je weten wanneer de volgende bijeenkomsten zijn? Stuur dan een e-mail naar stichting@zelfbeschadiging.nl 

Als je ontdekt dat iemand in je nabije omgeving zichzelf beschadigt, wil je dat vaak in eerste instantie niet geloven. Je bent geschokt, kwaad, bang en weet niet wat je ermee moet. Dit is een heel normale reactie. Het is vreselijk om te zien dat diegene om wie je heel veel geeft zichzelf verwondt.

Misschien twijfel je aan jezelf en vraag je je af wat je verkeerd hebt gedaan. Of misschien verwijt je jezelf dat je het niet hebt zien aankomen. Mensen die zichzelf beschadigen proberen vaak voor anderen te verbergen, terwijl je als naaste meer dan wie dan ook wil helpen.

Ervaringsdeskundigheid

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is een organisatie die draait op ervaringsdeskundigheid. Dit betekent dat alle activiteiten uitgevoerd worden door en voor mensen die zichzelf beschadigen of zichzelf beschadigd hebben. Belangrijke principes zijn laagdrempeligheid, veiligheid en gelijkwaardigheid.

Wat komt aan de orde?

De twee bijeenkomsten zijn bedoeld voor naasten van mensen die zichzelf beschadigen. Ervaringsdeskundigen van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging geven informatie over zelfbeschadiging: wat is zelfbeschadiging, wat zijn mogelijke achterliggende oorzaken en bieden handvatten om met zelfbeschadiging om te gaan. Daarnaast vertellen zij over hun eigen ervaringen. Er is tevens ruimte om ervaringen te delen met anderen, zodat deelnemers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen.

Read More

Enquête: Begeleiding psychische klachten in huisartsenpraktijk moet beter

15 maart 2016
/ / /
Comments Closed

GGZ-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit een enquête die het Landelijk Platform GGz, en waar ook de LSZ haar bijdrage aan leverde.

Klachten worden serieus genomen, maar informatievoorziening, deskundigheid en begeleiding zijn voor verbetering vatbaar. Ook is 1/3 van de respondenten ontevreden over de medicatiebegeleiding als gevolg van een gebrek aan pro-actieve monitoring en afbouwmogelijkheden.

Lees verder op de site van het Landelijk Platform GGz.

Read More

Patiënt centraal in bepalen kwaliteitsstandaarden GGz

11 maart 2016
/ / /
Comments Closed

Op dit moment gebeurd er veel rondom vastlegging van wat goede zorg is. Dit gebeurt in verschillende kwaliteitsstandaarden die samen met wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen wordt gemaakt. Relatief nieuw in dit verhaal is dat nu, meer dan ooit, de patiënt centraal komt te staan.

Ook de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging doet hieraan mee, via de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor Suicidaal Gedrag en Vroege opsporing van psychische klachten. Verder lezen we kritisch mee in verschillende andere standaarden die wij belangrijk vinden, zodat onze standpunten en visie daarin goed vertegenwoordigd zijn.

Meer weten? Lees verder op kwaliteitsontwikkelingggz.nl.

Read More

Hoe het is om te leven met de littekens van zelfbeschadiging

3 maart 2016
/ / /
Comments Closed

De laatste week van februari stond VICE in het teken van psychische gezondheid onder jongeren, en proberen we een licht te schijnen op een aantal van de belangrijkste kwesties die daarbij komen kijken.

Het artikel “Hoe het is om te leven met de littekens van zelfbeschadiging” is tot stand gekomen met hulp van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. De moeite waard om te lezen!

Read More

1 maart: Self Injury Awareness Day

1 maart 2016
/ / /
Comments Closed

Mensen die zichzelf beschadigen, staan vaak alleen. Hoeveel pijn ze ook hebben, hoeveel onmacht ze ook voelen, het is vaak lastig om begrip en een luisterend oor te vinden. Wereldwijd moeten lotgenoten daarom nog elke dag strijden voor erkenning. Hoe oneerlijk dat ook is. Op Self Injury Awareness Day staan we daarom wereldwijd stil bij deze mensen, en vragen we om aandacht en begrip.

“Maakt het uit hoe littekens ontstaan?”

De afgelopen weken hebben lotgenoten en andere betrokkenen hun schaamte opzij gezet. Zelfportretten gemaakt. Hun gedachten op papier gezet. Dit zijn de mensen voor wie zelfbeschadiging de dagelijkse realiteit was. Of is. Stuk voor stuk bijzondere mensen die met deze unieke actie vragen om begrip. Want zeg nou zelf: maakt het werkelijk uit hoe littekens ontstaan?

Weg met het taboe op zelfbeschadiging

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging ondersteunt en bevordert al tien jaar lang de gezondheid van mensen die zichzelf beschadigen. Door lotgenotencontact te organiseren en een luisterend oor te bieden. Maar ook door initiatieven te nemen richting beleidsmakers, onderzoekers en hulpverleners om het taboe en stigma rond zelfbeschadiging te doorbreken.

Maar dat kunnen we niet alleen.

Want ook al zijn we een vrijwilligersorganisatie, zonder geld staan we machteloos. Help ons. In de strijd voor meer begrip en acceptatie van zelfbeschadiging. Steun ons. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Zodat we hulp kunnen blijven bieden aan lotgenoten, naasten en verwanten.

Read More

Seksueel misbruikslachtoffers: hoe vergaat het hen in de GGZ?

10 februari 2016
/ / /
Comments Closed

CCMO-logo

Bent u wel eens in therapie geweest? Of opgenomen op een psychiatrische afdeling? Hoe ging dat? Kreeg u begrip en steun, kon u uw verhaal kwijt? Ging het ook wel eens minder prettig, werd u soms niet begrepen, of schoot u er niet zo veel mee op?

Wij willen graag weten wat mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik in de kindertijd vinden van de hulp die zij krijgen. Dat kan eraan bijdragen om de hulpverlening te verbeteren, waar nodig. Daarom willen wij u vragen om mee te werken aan dit onderzoek van de Open Universiteit en Rutgers WPF, over uw ervaringen met hulpverlening in de jaren tussen 2007 en nu.

Waaruit bestaat het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit drie vragenlijsten. Daarin worden vragen gesteld over symptomen waarvan u misschien last had toen u hulp zocht, over uw ervaringen met seksueel misbruik, en over uw behandeling. Het zijn ongeveer 100 vragen en het invullen ervan kost ongeveer 45 minuten. Alle gegevens die met deze vragenlijst worden verzameld zijn anoniem. Niemand kan zien of u hebt meegedaan, en u hoeft dat niemand te vertellen.

Als u dat wilt, kunt u zich na het invullen van de vragenlijsten aanmelden voor een interview waarin aanvullende vragen worden gesteld, maar dit hoeft niet. In principe worden de eerste 25 mensen die zich hiervoor aanmelden geïnterviewd; bij overaanmelding kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt voor het interview.

In de vragenlijst staan een aantal vragen die nare gevoelens kunnen oproepen omdat ze seksuele handelingen beschrijven die u mogelijk tegen uw wil hebt meegemaakt. Het is belangrijk dat u er bij stilstaat of u daarmee geconfronteerd wilt worden. Tijdens het invullen van de vragenlijst kunt u nog op elk moment stoppen, als u toch niet mee wilt doen, of het invullen onderbreken en later verder gaan. U kunt ook op elk moment nog afzien van het interview als u zich daarvoor hebt aangemeld, of er nog mee stoppen tijdens het interviews.

Het kan zijn dat u behoefte hebt om te praten over wat de vragenlijst of het interview bij u oproept. Dan kunt u contact opnemen met MIND Korrelatie (tel. 0900-1450, mindkorrelatie.nl) of met uw therapeut, als u die hebt.

Hoe kunt u meedoen?

Help mee en vul deze vragenlijsten in. Wij mogen uw antwoorden alleen gebruiken als u uw toestemming geeft voor deelname aan dit onderzoek. Bij het invullen van de vragenlijsten verschijnt er daarom eerst een toestemmingsformulier op het scherm.

Wie zijn er bij dit onderzoek betrokken?

Dit onderzoek is opgezet door de Open Universiteit, in samenwerking met Rugers WPF. Het is gericht op de hulpverlening aan mensen met een misbruikgeschiedenis in Nederland sinds 2007. Een uitnodiging om mee te doen is te vinden op verschillende internetfora. Ook worden mensen benaderd via cliëntenverenigingen.

Het onderzoek is goedgekeurd door de Medisch-Ethische Toetsingscommissie Atrium-Orbis-Zuyd. Die goedkeuring was nodig omdat dit onderzoek valt onder medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Er hoefde geen proefpersonenverzekering te worden afgesloten, omdat dit onderzoek alleen maar uit vragenlijsten bestaat (anders dan bij voorbeeld bij het uitproberen van geneesmiddelen). De (anonieme) antwoorden worden 15 jaar bewaard. Dat is verplicht bij dergelijk onderzoek. Er is ook een onafhankelijke deskundige betrokken bij dit onderzoek, Nelleke Nicolai (e-mail: nicone@xs4all.nl; tel.: 010-4377540).

Als u vragen hebt kunt u terecht bij onderstaande onderzoekers, of bij de onafhankelijke deskundige. Wij hopen dat u aan dit onderzoek wilt meedoen en de vragenlijsten wilt invullen. Voor het gemak nog even de link: http://lab.ou.nl/ls/index.php/652393?lang=nl .

Read More