LSZ Nieuws

WegWijs: inzicht in gespecialiseerde zorg in de GGz

22 augustus 2016
/ / /
Comments Closed

wegwijs-bos

Als cliënten met complexe problematiek vastlopen in hun behandeling binnen de GGz, weten zij en hun behandelaren vaak niet welke gespecialiseerde zorg er bij zogenaamde expertisecentra beschikbaar is en hoe deze zorg eruit ziet. Het is daarom belangrijk dat de expertisecentra hun informatie afstemmen op de informatiebehoefte van cliënten en dat cliëntenorganisaties beschikken over een overzicht van expertisecentra. Om dit te realiseren is in mei 2016 het project WegWijs van start gegaan.

Doel
WegWijs heeft als doel om een overzicht te bieden van expertisecentra op het gebied van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Dit overzicht zal worden weergegeven in een verwijsportal voor cliëntenorganisaties, met informatie over de verschillende behandelingen bij expertisecentra.

Om het informatieaanbod te optimaliseren, wordt er met cliënten en experts een basisinformatieset ontwikkeld met criteria waaraan de informatie van expertisecentra moet voldoen. De informatie op de websites van expertisecentra wordt vervolgens beoordeeld en aangepast. Daarna komt de informatie beschikbaar via de verwijsportal. Naar verwachting kunnen cliëntenorganisaties hier vanaf eind 2016 gebruik van maken.

Wie doen er mee?
Wij,  Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (Dwayne Meijnckens) en Stichting Borderline (Paul Ulrich) hebben dit project gezamenlijk opgezet vanuit PG-Werkt Samen, programmalijn Kwaliteit. PGO support is hiermee de financier van het project. Er wordt intensief samengewerkt met cliëntenorganisaties en kenniscentra (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen, Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, TopGGz). Marloes Martens (ResCon) is aangesteld als projectleider.

 Contact
Wil je meer weten over het project Wegwijs? Neem dan contact op met Marloes Martens: (023) 5310015 of m.martens@rescon.nl.

Opdrachtgever
Dit project maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen www.pgwerktsamen.nl, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Read More

Maak zelfbeschadiging bespreekbaar!

11 juli 2016
/ / /
Comments Closed

LSZ-campagne-banner-nienke

Je kúnt en mag er niet omheen. Maak zelfbeschadiging bespreekbaar!

Nienke werkt als onderzoeker en verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Ze vindt dat professionals meer aandacht moeten hebben voor zelfbeschadiging en de problematiek erachter.

Nienke doet mee met deze campagne omdat ze het belangrijk vindt dat we met ons allen het gesprek aangaan over zelfbeschadigend gedrag en dat we het niet langer onder tafel schuiven. Hoe eerder we dit doen, hoe kleiner de kans dat het zulke hele ernstige vormen aanneemt (is haar hoop). Vooral ook om de eenzaamheid van mensen te verkleinen en samen te zoeken naar betekenis en richting. Ze doet ook mee omdat ze de LSZ een belangrijke stichting vindt die belangrijk werk verzet: in de ondersteuning van mensen die zichzelf beschadigen, maar ook van andere betrokkenen. En in het verminderen van het taboe.

In het kader van deze campagne hebben we Nienke nog een aantal vragen gesteld, deze vind je hieronder.

Waar liep (of loop) je als hulpverlener het meest tegenaan?

Ik was en ben altijd geraakt door de impact op zowel degene die zichzelf beschadigt als op de hulpverlener. En dat daar meer overeenkomsten dan verschillen inzitten, we hebben best veel raakvlakken. Wat ik moeilijk vind, is wat je als hulpverlener moet doen als iemand al zo ver uit contact is, dat je iemand niet meer kan bereiken, en wat je dan kan doen als iemand zich zo ernstig gaat beschadigen dat het levensgevaarlijk is. Hoe herstel je het contact weer bij mensen die zo vaak teleurgesteld zijn in hun medemens, inclusief hulpverleners?

Hoe denk je (met jouw kennis en ervaring) dat mensen het beste geholpen kunnen worden?
Ik denk dat het helpt om open en eerlijk te zijn, respectvol nieuwsgierig te zijn,
naast elkaar te staan en soms ook grenzen aan te geven.

Om ook de komende jaren voorlichting te kunnen blijven geven, een bijdrage te kunnen leveren aan de visie en werkwijze voor professionals op het gebied van zelfbeschadiging én om lot- en bondgenoten te kunnen blijven ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig!

Helpt u ons mee?!Uw bijdrage:

Doneren
Een bedrag:
€ 10,-€ 25,-€ 50,-

Mijn gegevens:

Aanhef:
Voornaam (verplicht)
Achternaam (verplicht)
Straat (verplicht)
Huisnnummer (verplicht)
Toevoeging
Postcode (verplicht)
Woonplaats (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer (verplicht)
voorbeeld: NL91RABO0108248380
Ik ken de stichting via:
Ik word donateur omdat:

Read More

Ik was altijd bang haar over het randje te duwen

20 juni 2016
/ / /
Comments Closed

LSZ-campagne-banner-pieter

Ik was altijd bang haar over het randje te duwen

Het kwam bij Pieter nogal eens voor dat als zijn vriendin zich sneed, hij dat op zichzelf betrok. Als er op enig moment spanningen zijn in een relatie, kunnen die zich bovenop de spanning stapelen die de ander toch al ervaart, was de gedachte. Je kan daardoor het gevoel hebben iemand ”over het randje te duwen”.

Het ligt waarschijnlijk niet aan mij maar je weet dat nooit zeker. Het conflict met mij is misschien niet de oorzaak maar kan wel de katalysator zijn. Gevoelens die Pieter nog al eens heeft gevoeld in de tijd dat zijn vriendin zichzelf beschadigde.

Ook naasten lijden met de pijn die zij (soms letterlijk) tegenkomen. Ze geven om de ander en willen dat hij/zij gelukkig is, het is heftig om te zien dat diegene zichzelf beschadigd. Bondgenoten contact kan soms erg prettig zijn. Hiervoor hebben we het bondgenotenforum en worden er jaarlijks familie en naasten bijeenkomsten gehouden. Om dit te kunnen blijven doen zijn donateurs erg belangrijk!

Bij ons staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Wij zien zelfbeschadiging als een overlevingsstrategie. De focus ligt op de achterliggende problematiek, waarbij de zelfbeschadiging geaccepteerd wordt en bespreekbaar is.

Om ook de komende jaren voorlichting te kunnen blijven geven, een bijdrage te kunnen leveren aan de visie en werkwijze voor professionals op het gebied van zelfbeschadiging én om lot- en bondgenoten te kunnen blijven ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig!

Helpt u ons mee?!Uw bijdrage:

Doneren
Een bedrag:
€ 10,-€ 25,-€ 50,-

Mijn gegevens:

Aanhef:
Voornaam (verplicht)
Achternaam (verplicht)
Straat (verplicht)
Huisnnummer (verplicht)
Toevoeging
Postcode (verplicht)
Woonplaats (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer (verplicht)
voorbeeld: NL91RABO0108248380
Ik ken de stichting via:
Ik word donateur omdat:

Read More

Vrijwilligersteam uitgebreid met komst Kyra

16 juni 2016
/ / /
Comments Closed

Hallo, mijn naam is Kyra. Ik ben 25 jaar en ik woon in Utrecht. In 2013 heb ik de opleiding HBO Pedagogiek afgerond en in 2015 heb ik ook mijn diploma voor de master Orthopedagogiek gehaald. Dit ging zeker niet altijd makkelijk, gezien ik vanaf de middelbare school al te maken heb gehad met depressie en zelfbeschadiging.

Ik wilde al een tijdje vrijwilliger worden, maar was voorheen nog te druk met mijn studie. Inmiddels werk ik op een middelbare school als vestigingscoördinator voor huiswerkbegeleiding, bijles en coaching. Bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging ga ik me vooral bezighouden met voorlichting, training en de lotgenotendag. In mijn vrije tijd doe ik verder nog aan hardlopen, kook ik vegetarisch en lees ik graag.

Ik hoop dat er steeds opener gesproken kan worden over zelfbeschadiging, het zou mooi zijn als we dat samen kunnen bereiken! Ook vind ik het belangrijk dat er in de professionele hulpverlening meer kennis en inzicht komt in hoe zij om kunnen gaan met cliënten die zichzelf beschadigen. Via de stichting probeer ik mij hiervoor in te zetten.

Read More

Meldactie Privacy

9 juni 2016
/ / /
Comments Closed

Doe mee met de Meldactie Privacy

Hoe wordt met uw persoonsgegevens omgegaan door zorg- en hulpverleners en wat vindt u daarvan? We zijn op zoek naar ervaringen en verhalen over privacy van cliënten of naasten/familieleden.


  • Heeft u wel eens iets meegemaakt in uw zorg of hulp, waarbij u vraagtekens had bij uw privacy, of de privacy van uw kind?
  • Zijn vertrouwelijke gegevens gedeeld met anderen, zoals zorg-/hulpverleners, gemeente of familie, terwijl u daar niet van wist?
  • Bent u wel eens onder druk gezet door een zorg-/hulpverlener of gemeente om uw dossier te delen? En had dat gevolgen voor de hulp of zorg die u wel of niet kreeg?
  • Heeft u een zorg- of hulpverlener wel eens aangesproken op een privacykwestie, of een klacht erover ingediend? En hoe is dat toen opgelost?
  • Weet u waar uw gegevens staan geregistreerd, en hoe ze zijn beveiligd?
  • En weet u wat uw rechten en plichten zijn bij privacy in de zorg?

De Meldactie Privacy is een gezamenlijk initiatief van het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(In). Door ervaringen en meningen op te halen bij zo veel mogelijk cliënten en naastbetrokkenen, zijn we in staat om nog beter uw belangen te vertegenwoordigen in de politiek, bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Doe mee

Vul hier de vragenlijst in.

 

Read More

Alleen snijden stopte de oorlog in mijn hoofd

6 juni 2016
/ / /
Comments Closed

donateurscampagne-trinette-banner-hires

Alleen snijden stopte de oorlog in mijn hoofd

Trinette had het gevoel er niet te mogen zijn. Hoeveel mensen ze ook om zich heen had, ze voelde zich altijd eenzaam en alleen. Met zelfbeschadiging kon ze die innerlijke tweestrijd de baas.

Met de prachtige Trinette hebben we een start gemaakt aan onze donateurscampagne, waarmee we niet alleen hopen op heel veel nieuwe donateurs, maar ook onze visie uit kunnen dragen. Bij ons staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Wij zien zelfbeschadiging als een overlevingsstrategie. De focus ligt op de achterliggende problematiek, waarbij de zelfbeschadiging geaccepteerd wordt en bespreekbaar is.

Om ook de komende jaren voorlichting te kunnen blijven geven, een bijdrage te kunnen leveren aan de visie en werkwijze voor professionals op het gebied van zelfbeschadiging én om lot- en bondgenoten te kunnen blijven ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig!

Helpt u ons mee?!Uw bijdrage:

Doneren
Een bedrag:
€ 10,-€ 25,-€ 50,-

Mijn gegevens:

Aanhef:
Voornaam (verplicht)
Achternaam (verplicht)
Straat (verplicht)
Huisnnummer (verplicht)
Toevoeging
Postcode (verplicht)
Woonplaats (verplicht)
E-mailadres (verplicht)
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer (verplicht)
voorbeeld: NL91RABO0108248380
Ik ken de stichting via:
Ik word donateur omdat:

Read More

Er is ook een leven ná zelfbeschadiging

31 mei 2016
/ / /
Comments Closed

Hoe Marjolein met haar vechtersmentaliteit lotgenoten en bondgenoten helpt

Haar advocatenkantoor ligt op een steenworp afstand van het beroemde REM-eiland. Het indrukwekkende stalen bouwwerk kreeg na lange tijd op zee een tweede kans in de havens van Amsterdam. Die tweede kans staat symbool voor haar werk als strafrechtadvocate. En sinds kort helpt ze met haar kennis en ervaring lotgenoten en bondgenoten via de LSZ.

“De meeste cliënten in mijn praktijk hebben ‘een verleden’ waardoor ze strafbare feiten plegen. Maar met mijn eigen verleden had ik net zo goed de verkeerde kant op kunnen gaan. Wat was er gebeurd als ik die kans niet had gekregen?”

Read More

Vrijwilligersteam uitgebreid met komst Sarah

27 mei 2016
/ / /
Comments Closed

Hoi allemaal, mijn naam is Sarah, ik ben 19 jaar en aankomend schooljaar ga ik studeren aan de kunstacademie. Hiernaast vind ik het leuk om zo af en toe concerten te bezoeken.

Mailmaatje

Sinds kort doe ik vrijwilligerswerk bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Ik kende de stichting al wel iets langer, maar na de documentaire Beschadigd heb ik besloten eens wat beter een kijkje te nemen en zo doende ben ik op het kantoor van de stichting terecht gekomen. Op dit moment ondersteun ik een aantal mensen als mailmaatje. In de toekomst hoop ik meer dingen te kunnen gaan doen, waaronder het geven van voorlichtingen.

Contact met lotgenoten

Ik heb mezelf een flink aantal jaren beschadigd, dit was voor mij een moeilijke en vaak eenzame periode waarin ik heb ervaren hoe fijn het is om contact te hebben met mensen die hetzelfde door hebben gemaakt en het snappen. Ik hoop dat ik door mijn ervaringen nu ook andere mensen kan helpen die in soortgelijke situaties zitten.

Read More

Gezocht: positieve ervaringen!

11 mei 2016
/ / /
Comments Closed

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is op zoek naar positieve ervaringsverhalen binnen de hulpverlening met betrekking tot zelfbeschadiging. Er zijn helaas veel negatieve verhalen bekend, maar wij zijn nu juist op zoek naar positieve verhalen! Zou u ons willen helpen?

Read More