Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.zelfbeschadiging.nl. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ). Door gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. De LSZ spant er zich voor in, de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is de LSZ niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De LSZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de LSZ via deze website. Wordt de informatie op de website ook schriftelijk verstrekt, dan zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

De LSZ garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de LSZ de op en via deze website aangeboden informatie te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de LSZ.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. De LSZ heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door de LSZ houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat de LSZ hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Cookies

Deze website gebruikt cookies voor het beheer van webstatistieken en social media

Comments are closed.