Naasten gezocht

Naasten gezocht

15 november 2021
/ / /
Comments Closed

De Stichting Zelfbeschadiging biedt verschillende diensten aan aan lotgenoten, familie en naasten, hulpverleners (in opleiding) en andere aan ons verwante organisaties. Dit onder andere in de vorm van een forum, mailmaatjescontact, lotgenotenbijeenkomsten en voorlichtingen.

Dit jaar hebben we de bijeenkomsten voor naasten heropgestart, en met succes! We merken dat er voor de activiteiten voor naasten veel belangstelling is. De vraag naar activiteiten is groot en we beschikken momenteel over te weinig menskracht om hierop in te gaan. De wens is om aan de (eenmalige) naastenbijeenkomst een vervolg te geven, zodat naasten vaker terug kunnen komen als ze al een keer geweest zijn. Ook zoeken we naasten voor mailmaatjescontact. 

Ben jij of ken jij een naaste van iemand die zichzelf beschadigt of heeft beschadigd in het verleden? En zou jij (of jouw naaste) willen helpen bij het uitvoeren van (een van) bovenstaande werkzaamheden? Dan vragen we je om een mailtje te sturen aan onze vrijwilligerscoördinator trui@zelfbeschadiging.nl
Nieuwe vrijwilligers gaan we uiteraard goed voorbereiden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Er komt een steungroep, een training en begeleiding. Ook met vragen over de werkzaamheden, beschikbaarheid e.d. kunnen jullie terecht bij Trui

Comments are closed.