Privé: Nieuwe bestuursleden gezocht

Privé: Nieuwe bestuursleden gezocht

6 maart 2019
/ / /
Comments Closed

Stichting Zelfbeschadiging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je ervaring met zelfbeschadiging (in je omgeving) of heb je affiniteit met cliëntenorganisaties en wil je bijdragen aan goede lotgenotenvoorzieningen en verbetering van zorg aan zelfbeschadigers, dan zijn we op zoek naar jou.

WE ZOEKEN

 1. Een penningmeester die ervaring heeft met het maken van begrotingen, kwartaaloverzichten en jaarrekeningen. Bij voorkeur heeft onze nieuwe penningmeester ervaring met acquisitie van subsidies.
 2. Een secretaris die ervaring heeft of wil opdoen met het voorbereiden en afhandelen van de bestuursvergaderingen.
 3. Een algemeen bestuurslid die ervaring heeft met communicatie, zowel uitvoerend als sturend. Ons nieuwe bestuurslid moet makkelijk contact maken met jongeren, ervaring hebben met social media en is bij voorkeur jonger dan 35 jaar.

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

 • Meedenken over strategie en beleid van Stichting Zelfbeschadiging.
 • Sparringpartner zijn voor de vrijwilligers op kantoor.
 • Optreden als ambassadeur van Stichting Zelfbeschadiging in je eigen netwerk.
 • Kunnen samenwerken in een vrijwilligersorganisatie.
 • 6x per jaar vergaderen in Utrecht van 19:00–21:00.
 • 1x per jaar een bijeenkomst van bestuur en vrijwilligers bijwonen.
 • Op geleide van je agenda soms ook uitvoerende taken oppakken.

DIT HEBBEN WE TE BIEDEN?

 • Een enthousiaste gedreven club mensen waar ervaringskennis een leidend principe is.
 • Een stichting waar ervaringskennis gezien wordt als een bron van kracht, van kennis en van kunde.
 • Een stichting waar zorgzaam en zorgvuldig met elkaar wordt omgegaan.
 • Een plek om talenten te ontdekken en in te zetten.

Vind je het leuk om je bezig te houden met strategie en beleid en zo Stichting Zelfbeschadiging levend en bruisend te houden? Mail je motivatie dan naar Dwayne via dwayne@zelfbeschadiging.nl.

Coffee and agenda on a table

Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

WIE ZIJN JE MEDEBESTUURSLEDEN?

Saskia – voorzitter
‘Ik ben sinds 2013 bestuurslid, waarvan sinds 2017 voorzitter. Ik ben 45 en woon in Hoofddorp. In mijn dagelijks leven ben ik hulpverlener op een 24/7 locatie binnen de ggz. Mijn grootste wens is dat hulpverleners de mens achter het etiket (blijven) zien, of liever nog dat er zo min mogelijk etiketten zijn, maar dat we gewoon kunnen vragen wat iemand op dit moment nodig heeft. We zijn allemaal mensen met onze eigen eigenaardigheden en onze eigen kwetsbaarheid. Graag zie ik ook dat er nog veel meer ervaringswerkers ingezet gaan worden. Zij zouden gewoon onderdeel van een team moeten uitmaken.’

Paul – penningmeester/algemeen bestuurslid
‘Ik ben een gedreven persoon als het aankomt op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg. Ervaringsdeskundig als het aankomt op omgaan met de worsteling met het leven van mezelf en mijn dochter (zij heeft helaas gekozen voor de dood). Ik ben een onafhankelijke persoonlijkheid, wars van gezag maar betrokken op mensen, een conceptueel denker die probeert verbindingen tussen systemen te ontdekken en oplossingen voor problemen te vinden. Leven vanuit normen en waarden, constant op zoek naar vernieuwingen en veranderingen en steeds bereid om mensen een helpende hand te bieden.’

Katrien – algemeen bestuurslid
‘Ik ben een jaar lid van het bestuur. Ik ben 50 en woon in Utrecht. Ik ben van huis uit psycholoog en ik werk ruim 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg in beleidsmatige functies. Waarbij ik vanuit verschillende rollen me bezig hou met kwaliteitsverbetering. Mijn grootste wens is dat professionals veel meer gebruik maken van ervaringskennis van mensen. En het persoonlijk verhaal van mensen, hun behoeften en wensen als uitgangspunt nemen voor hun handelen.’

PRAKTISCHE INFO

Kandidaten kunnen tot 1 mei 2019 reageren. De selectiecommissie (bestuurslid en vrijwilliger) nodigt enkele kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. Bij wederzijds enthousiasme worden kandidaten voorgedragen aan het bestuur, dat nieuwe bestuursleden benoemt.

Nog steeds enthousiast? Mail je motivatie dan naar Dwayne via dwayne@zelfbeschadiging.nl.

 

Comments are closed.