Geschiedenis

In 1998 is de Steungroep Zelfbeschadiging opgericht, als onderdeel van de Utrechtse Stichting Wegwijs.  Door ervaringen te delen ontdekten een groep (ex)cliënten uit de GGz dat  hun zelfbeschadiging  door  professionals  vaak niet begrepen werd, als aandachtrekkerij werden gezien en aanleiding was voor  het wegsturen uit behandeling. Vanaf de start zette de Steungroep zich in om het taboe op zelfbeschadiging te doorbreken en om meer begrip voor de achtergronden van zelfbeschadiging te vragen. De Steungroep bood lotgenoten en direct betrokkenen een plek voor herkenning, erkenning en handvatten om met zelfbeschadiging om te gaan. In de eerste jaren lag het accent op het actief benaderen van de media, het organiseren van lotgenotendagen, telefonische hulp en als gastspreker aanwezig zijn op congressen in de ggz. Dit gebeurde voornamelijk door ervaringsdeskundigen.

Op 31 maart  2005 werd de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging een feit. Vanuit een zelfstandige stichting werden er fondsen geworven voor grootschalige projecten, zoals onder meer het filmproject ‘Onderhuids’ en het kunst- en trainingsprogramma ‘Met Mij Alles Goed: Van Litteken naar Taal’. Het bestuur werd gevormd door zowel ervaringsdeskundigen als professionals uit de GGz, Jeugdzorg, GGD en het onderwijs. Het lotgenotenforum werd ontwikkeld en bond nu ook de jonge doelgroep aan de LSZ. Lotgenoten van alle leeftijden leerden via het forum te praten over hun zelfbeschadiging. Steeds meer professionals werden door de LSZ getraind in het bespreekbaar maken van zelfbeschadiging, een eerste stap op weg naar herstel. In de GGz werd steeds vaker  een kentering merkbaar van het negeren en bestraffen van zelfbechadiging naar het onderzoeken van oorzaken, functies en alternatieven.

Comments are closed.