Meike

Sinds november 2011 is Meike vrijwilliger bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Enkele jaren hiervoor was ze al actief op het lotgenotenforum. “Hier heb ik heel veel steun en kracht uit gehaald in de tijd dat ik depressief was en mezelf beschadigde. Nadat ik op mezelf ging wonen en begon met een vervolgstudie ging het steeds beter met me en voelde ik me stabiel genoeg om mijn ervaringen in te zetten om anderen te ondersteunen. Ik had immers zelf ervaren hoe betekenisvol de steun van lotgenoten kon zijn.”

Meike zit nu in het laatste jaar van de opleiding HBO-verpleegkunde met de afstudeerrichtingen wetenschap en GGZ. De dingen die zij in haar opleiding leert kan zij inzetten bij de LSZ en andersom. Zo heeft ze haar afstudeeronderzoek gedaan naar de manier waarop er op de Spoedeisende Hulp omgegaan wordt met mensen die zichzelf beschadigd hebben.

“Het mooie aan mijn werk bij de LSZ vind ik dat ik mijn eigen ervaringen, hoe rot en moeilijk die ook waren, kan gebruiken om iets moois mee te doen en om anderen mee te helpen.”

Wat doet Meike?
* Forumcoördinator
* Voorlichtingen
* Bondgenotenbijeenkomsten
* Onderzoek
* Mailmaatjescontact
* MAT-contact
* Nieuwsbrief

Comments are closed.