Visie

Onze visie op zorg bij zelfbeschadiging

Bij ons staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Hiermee onderschrijven we de definitie van ‘positieve gezondheid’: het dynamisch vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven (Huber, 2011). De nadruk ligt op het stimuleren van de eigen kracht en de eigen regie. Het gaat om de veerkracht en de vitaliteit van mensen, zodat ze weer in staat worden gesteld om zo veel mogelijk zelfstandig hun leven te leiden.

Zelfbeschadiging in perspectief

Mensen die ervaren dat hun balans tussen draaglast en de eigen draagkracht verstoord is, reageren hun spanning en emoties soms af op hun eigen lichaam. Dit kan voortkomen uit allerlei situaties, zoals stress op werk, pesten op school, maar ook leven met een voorgeschiedenis van emotionele verwaarlozing, (fysieke of seksuele) mishandeling of andere trauma’s. Vanuit deze ervaringen hebben mensen die zichzelf beschadigen meegekregen dat hun eigen gevoelens er consequent niet toe doen en hebben zij ook geen gezonde manier ontwikkeld om met hun gevoelens om te gaan. Zelfbeschadiging is voor deze mensen het middel om de dag zo goed als mogelijk door te kunnen komen.

Wij zien zelfbeschadiging dan ook als een overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven. De focus van zorg zou op de achterliggende problematiek moeten liggen, waarbij de zelfbeschadiging gerespecteerd wordt en bespreekbaar is. De persoon die zichzelf beschadigt neemt samen met de hulpverleners beslissingen om te komen tot een passende behandeling, bepaalt het tempo en maakt de beslissing om al dan niet te stoppen met de zelfbeschadiging. Een goede bejegening door en een goede relatie met de zorgprofessional(s) zijn daarbij katalysatoren van herstel.

Weigeren om zorg te verlenen vanwege zelfbeschadigend gedrag bekrachtigt enkel de ervaring er niet toe te doen. Het bestraffen of contractueel inperken van zelfbeschadiging kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben. Het op deze wijze beheersbaar krijgen van zelfbeschadiging keuren wij af.

Comments are closed.