Onderhuids

Dit filmproject is een initiatief van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging en Projectbureau Contro Corrente. ‘Z films Rotterdam’ is verantwoordelijk voor de films en het schriftelijke materiaal. De congressen zijn georganiseerd in samenwerking met uitgeverij SWP en congresbureau Logacom.

Het project Onderhuids bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Snijden in je eigen lichaam:
een televisiedocumentaire voor de IKON (Het Andere Gezicht, maart 2002). Met de ervaringen van een jonge vrouw die zichzelf beschadigt en een interview met psychiater Nelleke Nicolai.

2. Onderhuids, Drie portretten:
een persoonlijk portret van drie jonge vrouwen die zichzelf beschadigen. Een film van 30 minuten voor lotgenoten, familieleden, vrienden en beroepskrachten die meer willen begrijpen van zelfbeschadiging.

3. Onderhuids, Zelfverwonding in de psychiatrie:
een voorlichtingsfilm van 40 minuten met handleiding voor beroepskrachten en cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg onder redactie van Marcia Kroes ( LSZ), Suzette Boon (Altrecht) en Hans de Jong (Parnassia en St. Borderline). Met psychiater Tijl Huijgen.

Films 2 en 3 zijn op één dvd gebundeld en te koop in de webwinkel voor 25 euro. Let op: in de webwinkel heet deze DVD ‘Onderhuids 1 & 2’. DVD Onderhuids 3 is de Onderhuids-film over jongeren en zelfbeschadiging.

4. Een Mespunt Compassie:
een landelijk congres over hulp na zelfbeschadiging gehouden op 2 november 2004. Sprekers waren o.a. Marcia Kroes (LSZ), prof.dr A. van Dantzig, Myriam van Gael en Nel Draijer. Voor een verslag: zie logacom.nl (scroll naar beneden)

5. Onderhuids, Zelfbeschadiging onder jongeren:
een film van 28 minuten met handleiding over zelfbeschadiging onder jongeren. In de film staan de ervaringen van een aantal jongeren en beroepskrachten centraal. In de handleiding wordt dieper ingegaan op vragen die beroepskrachten hebben. De film is bedoeld voor mentoren, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers. Het doel is om beroepskrachten te ondersteunen in het vroegtijdig signaleren, het bespreekbaar maken van zelfbeschadiging, en het verzorgen van goede begeleiding voor de jongeren. Meer informatie. De film kost 25 euro exclusief verzend- en adm.kosten.

6. Onderhuids, Somberheid en zelfbeschadiging onder jongeren:
een landelijk congres gehouden op 9 december 2005 in Rotterdam waar de eerste wetenschappelijke cijfers over zelfbeschadiging onder jongeren van 14 – 17 jaar werden gepresenteerd. Sprekers waren dr. Erik -Jan de Wilde, prof. dr. René Diekstra, Marion Ferber en Nelleke Nicolai en Jonneke Ravenhorst (LSZ). Voor een verslag van dit congres zie: logacom.nl (scroll naar beneden)

Bestellen
Alle producten van het project Onderhuids kunnen worden besteld bij:

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging
Postbus 140
3500 AC Utrecht
stichting@zelfbeschadiging.nl

Comments are closed.