Steun ons

De Stichting Zelfbeschadiging heeft uw hulp nodig!

Samen zijn wij er voor mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs. Bij ons staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Wij zien zelfbeschadiging als een overlevingsstrategie. De focus ligt op de achterliggende problematiek, waarbij de zelfbeschadiging geaccepteerd wordt en bespreekbaar is.

Op dit moment zijn wij de enige organisatie in Nederland die zich hard maakt voor begrip voor en steun aan mensen die zichzelf beschadigen en hun omgeving. Er staan echter nog steeds teveel mensen alleen met hun pijn en onmacht.

Door het werk van ervaringsdeskundige vrijwilligers heeft de LSZ een onschatbare hoeveelheid kennis en ervaring in huis die niet verloren mag gaan. Het breed inzetten van kennis en faciliteren van contact kost echter geld.

De LSZ is een zogenoemde  ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende  Instelling). Het standaardformulier volgens publicatieplicht vindt u hier.

Bedrag


Periodieke overboeking

Graag zouden we van u een terugkerende donatie ontvangen, bij de meeste banken kunt u dit zelf instellen in de betaal-app. Op de websites van de verschillende banken kunt u dit terugvinden zoals bijvoorbeeld van de volgende banken zie de linkjes : ABN AMRORABO ; SNS en ING .

Comments are closed.