Waarom beschadigen mensen zichzelf?

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging ziet zelfbeschadiging als overlevingsstrategie, waarbij de zelfbeschadiging vaak een symptoom is. Het is een uitingsvorm van de pijn die door onderliggende problematiek wordt veroorzaakt en een manier om staande te blijven. Wanneer de onderliggende problematiek wordt aangepakt, is er een grote kans dat de zelfbeschadiging vermindert of zelfs helemaal geen functie meer heeft.

Er is niet één reden waarom of waardoor mensen zichzelf beschadigen, iedereen is daarin uniek en heeft zijn of haar eigen verhaal. Hieronder geven we voorbeelden van functies (redenen) en oorzaken. Let wel: omdat het zo persoonlijk is, is deze lijst nooit volledig, dus het is mogelijk dat de reden van jezelf of familielid, partner of vriend(in) hier niet tussen staat.

De functies (redenen) voor zelfbeschadiging kunnen uiteenlopend zijn. Het kan bijvoorbeeld een manier zijn om:

  • heftige gevoelens te uiten
  • helpen om erger te voorkomen
  • zichzelf te straffen
  • zichzelf te bewijzen, om zelfcontrole uit te oefenen
  • weer iets te voelen
  • of juist niets te voelen, niet de emotionele pijn te hoeven voelen
  • zichzelf onaantrekkelijk te maken
  • aandacht en hulp te vragen voor achterliggende problemen

Ook de oorzaken, gebeurtenissen die ertoe leiden dat mensen zichzelf (gaan) beschadigen, zijn voor iedereen anders. Dit kan voortkomen uit allerlei situaties, zoals:

 • onveilige hechting
 • gezinsproblemen
 • emotionele ontregeling door traumatische ervaringen
 • onvoldoende steun in een moeilijke levensfase
 • onvermogen gevoelens te uiten
 • gebrek aan steun uit de omgeving
 • stress op het werk
 • pesten op school,
 • maar ook leven met een voorgeschiedenis van emotionele verwaarlozing, (fysieke of seksuele) mishandeling of andere trauma’s

Comments are closed.