WegWijs: inzicht in gespecialiseerde zorg in de GGz

WegWijs: inzicht in gespecialiseerde zorg in de GGz

22 augustus 2016
/ / /
Comments Closed

wegwijs-bos

Als cliënten met complexe problematiek vastlopen in hun behandeling binnen de GGz, weten zij en hun behandelaren vaak niet welke gespecialiseerde zorg er bij zogenaamde expertisecentra beschikbaar is en hoe deze zorg eruit ziet. Het is daarom belangrijk dat de expertisecentra hun informatie afstemmen op de informatiebehoefte van cliënten en dat cliëntenorganisaties beschikken over een overzicht van expertisecentra. Om dit te realiseren is in mei 2016 het project WegWijs van start gegaan.

Doel
WegWijs heeft als doel om een overzicht te bieden van expertisecentra op het gebied van angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Dit overzicht zal worden weergegeven in een verwijsportal voor cliëntenorganisaties, met informatie over de verschillende behandelingen bij expertisecentra.

Om het informatieaanbod te optimaliseren, wordt er met cliënten en experts een basisinformatieset ontwikkeld met criteria waaraan de informatie van expertisecentra moet voldoen. De informatie op de websites van expertisecentra wordt vervolgens beoordeeld en aangepast. Daarna komt de informatie beschikbaar via de verwijsportal. Naar verwachting kunnen cliëntenorganisaties hier vanaf eind 2016 gebruik van maken.

Wie doen er mee?
Wij,  Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (Dwayne Meijnckens) en Stichting Borderline (Paul Ulrich) hebben dit project gezamenlijk opgezet vanuit PG-Werkt Samen, programmalijn Kwaliteit. PGO support is hiermee de financier van het project. Er wordt intensief samengewerkt met cliëntenorganisaties en kenniscentra (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen, Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, TopGGz). Marloes Martens (ResCon) is aangesteld als projectleider.

 Contact
Wil je meer weten over het project Wegwijs? Neem dan contact op met Marloes Martens: (023) 5310015 of m.martens@rescon.nl.

Opdrachtgever
Dit project maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen www.pgwerktsamen.nl, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project is ondersteund door PGOsupport.

Comments are closed.