In 2021 heeft Joelle Stark voor haar opleiding Social Work aan de Hogeschool Rotterdam onderzoek uitgevoerd voor de Stichting Zelfbeschadiging, onze vraag was : Wat kan Stichting Zelfbeschadiging betekenen voor ouders van kinderen die zichzelf beschadigen zodat de ouders een balans kunnen vinden tussen zorgen voor hun kind en zorgen voor zichzelf?

Ouders van kinderen die zichzelf beschadigen komen voor zowel praktische als emotionele uitdagingen te staan. Uit onderzoek is gebleken dat ouders vaak hun eigen behoeften wegcijferen om zich te storten op de zorg van hun kind (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, Parents’ perspectives on adolescent self-harm: qualitative study, 2008). Ouders uit dit onderzoek van The British Journal of Psychiatry beschrijven het gevoel van ‘’het lopen op eierschalen’’ (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, Parents’ perspectives on adolescent self-harm: qualitative study, 2008). Daarnaast beschrijven de ouders sterke blijvende emoties zoals shock, schuldgevoel, teleurstelling en angst. Ook ervaren de ouders een sterk gevoel van verdriet en verliesgevoelens/rouw (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, Parents’ perspectives on adolescent self-harm: qualitative study, 2008). De ouders uit het onderzoek worstelen met de emotionele impact van de zelfbeschadiging bij hun kind en hebben het gevoel dat zij hun eigen behoeften aan de kant moeten schuiven en hun manier van leven moeten aanpassen (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, Parents’ perspectives on adolescent self-harm: qualitative study, 2008).

Binnen dit onderzoek is een leer-/werkboek ontwikkeld voor ouders van kinderen die zichzelf beschadigen. In dit boek kunnen ouders informatie halen over zorgen voor zichzelf en zorgen voor hun kind. Ook wordt het belang van lotgenotencontact benadrukt en doen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Ouders worden door middel van opdrachten uitgedaagd om na te denken over bepaalde thema’s. Dit geeft aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met het kind.

Het leer-werkboek is hierte downloaden.

Voor vragen kan je contact opnemen met herminne@zelfbeschadiging.nl. Herminne is zelf naaste, en zet haar ervaringen in als vrijwilliger bij de LSZ om andere naasten bij te staan.