Professional en te maken met zelfbeschadiging

 

Je bent een professional en hebt te maken (gekregen) met zelfbeschadiging. Dit kan aangrijpend en confronterend zijn. Dit snappen en (h)erkennen we. Ook voor jou hebben we onze kennis en ervaringen gebundeld zodat je beter begrijpt wat er (mogelijk) speelt en je handvatten krijgt in het omgaan met iemand die zichzelf beschadigt.

Het zal al helpen als je je het volgende realiseert: Zelfbeschadiging is een uiting van psychische pijn, boosheid of verdriet. De handeling is op de persoon zelf gericht en niet op anderen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het niet zo dat mensen die zichzelf beschadigen geen pijn voelen. Ze voelen wel degelijk pijn, maar het moment waarop kan verschillen. Ook is het niet zo dat mensen die zichzelf beschadigen gek zijn, een gevaar voor anderen vormen of per definitie hun leven willen beëindigen.

 

Steun nodig? Neem contact op!

Bel ons: 030-2311473

• maandag 12:00 – 14:00
• vrijdag 12:00 – 14:00

Bezoek ons: Neem contact op voor een afspraak.
Mail ons: stichting@zelfbeschadiging.nl

 

Onze visie op zorg bij zelfbeschadiging

 

Bij ons staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Hiermee onderschrijven we de definitie van ‘positieve gezondheid’: het dynamisch vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven (Huber, 2011). De nadruk ligt op het stimuleren van de eigen kracht en de eigen regie. Het gaat om de veerkracht en de vitaliteit van mensen, zodat ze weer in staat worden gesteld om zo veel mogelijk zelfstandig hun leven te leiden.

Voor professionals hebben we twee werkkaarten opgesteld. Hierin staan tips over hoe je om kunt gaan met iemand die zichzelf beschadigt.

Klik hier om de werkkaart Zelfbeschadiging en suicidaal gedrag te downloaden.

Klik hier om de werkkaart Hoe ga je om met patiënten met suïcidaal gedrag? te downloaden.

Of lees de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag op GGZ Standaarden.

Voorlichtingen

 

Onder dat motto zijn we al vele jaren bezig met het geven van voorlichtingen op veel verschillende plekken en bij verschillende organisaties. We vinden het namelijk heel erg belangrijk dat er meer bekendheid is over zelfbeschadiging. En niet alleen bij hulpverleners, maar ook bij scholen, in het welzijnswerk, bij vrijwilligersorganisaties of tijdens lotgenotenbijeenkomsten.

Via onderstaand formulier kun je een aanvraag doen, ons kantoorteam zet deze dan zo snel mogelijk uit onder haar vrijwilligers. Tegelijkertijd stemmen we met jou of jullie af wat jullie graag in de voorlichting belicht zouden willen hebben? Weet je dat nog niet zo goed? Geen probleem we denken graag mee! Zo kunnen we bijvoorbeeld op een interactieve manier en door middel van het spel “een steekje los” de diepte ingaan over het onderwerp. Maar we kunnen ook casussen bespreken en aan de hand daarvan onze voorlichting geven. Kortom een voorlichting is nagenoeg altijd op maat.

Voorlichtingsaanvraag

11 + 9 =

Inspiratie

Er wordt veel geschreven, geleerd en verteld over hulpverlenen. Ter inspiratie plaatsen we hier filmpjes van professionals en onderzoekers die spreken over hulpverlenen en bejegening.