Steun ons

De  Stichting Zelfbeschadiging heeft uw hulp nodig!

Samen zijn wij er voor mensen die zichzelf beschadigen, hun omgeving en (aankomend) professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg en onderwijs. Bij ons staat de persoon als geheel centraal met eigen kwetsbaarheden, krachten, wensen en mogelijkheden. Wij zien zelfbeschadiging als een overlevingsstrategie. De focus ligt op de achterliggende problematiek, waarbij de zelfbeschadiging geaccepteerd wordt en bespreekbaar is.

Op dit moment zijn wij de enige organisatie in Nederland die zich hard maakt voor begrip voor en steun aan mensen die zichzelf beschadigen en hun omgeving. Er staan echter nog steeds teveel mensen alleen met hun pijn en onmacht.

Door het werk van ervaringsdeskundige vrijwilligers heeft de LSZ een onschatbare hoeveelheid kennis en ervaring in huis die niet verloren mag gaan. Het breed inzetten van kennis en faciliteren van contact kost echter geld. De LSZ is een aangewezen als een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende  Instelling).  Het standaardformulier volgens publicatieplicht vindt u hier.

Via het onderstaande formulier kan je doneren.

Heb je hier verder nog vragen over, neem dan contact op met onze penningmeester via mailadres: financien@zelfbeschadiging.nl

 

Steun nodig? Neem contact op!

Bel ons: 030-2311473

• maandag 12:00 – 14:00
• vrijdag 12:00 – 14:00

Bezoek ons: Neem contact op voor een afspraak.
Mail ons: stichting@zelfbeschadiging.nl


    Totaal