De koepelorganisatie van patiëntenorganisaties, waar de LSZ deel van uitmaakt, heeft vandaag bekend gemaakt dat het het Integraal Zorgakkoord (IZA)  niet ondertekent. Dit besluit volgt na een unanieme stemming van de lidorganisaties, waaronder dus ook de LSZ.

Op deze webpagina is meer te vinden waarom Mind het akkoord niet ondertekent. Een andere reden is dat er in de uitgangspunten van het IZA staat dat het gaat om waardengedreven zorg, waarin de cliënt centraal staat. Echter, hiervoor wordt allereerst uitgegaan van de effectiviteit van zorg, vervolgens de kennis vanuit de wetenschap, en pas op de derde plaats wordt er gesproken over de cliënt. Dit staat wat ons betreft haaks op waardengedreven zorg. Daarnaast was natuurlijk het onder druk komen staan van de vrije artsenkeuze iets waar we echt niet achter kunnen staan.

Overigens, er wordt ook wel gesproken over middelen en plannen om bijvoorbeeld weer de spoedzorg te verbeteren. Dit juichen wij dan wel weer toe.

We zijn Mind zeer erkentelijk voor het werk en alle energie die ze de afgelopen tijd hebben gestoken in onderhandelingen met VWS over het IZA. Mind heeft wel degelijk punten bereikt die opgenomen zijn in het akkoord, en ook wij zijn voor een constructieve houding naar VWS en de andere partijen.