“Zelfbeschadiging helpt om te overleven” zegt Nienke Kool. Nienke heeft ruim 25 jaar ervaring als verpleegkundige in de GGZ. De laatste jaren combineert zij dit met onderzoek naar zelfbeschadiging. Nienke helpt als adviseur ook de LSZ regelmatig op de achtergrond.

Zelfbeschadigend gedrag is nog steeds een taboe. In opleidingen komt het onderwerp nauwelijks aan bod en de handelingsverlegenheid bij hulpverleners is groot. De reflex is nog meestal dat het zefbeschadigend gedrag (meteen) moet stoppen. Maar dat kan niet, en zeker niet meteen. 

In de podcast “Professional vanuit je hart” praten Nienke en Mascha Struijk over waarom mensen zichzelf beschadigen en wat de betekenis ervan is. Zelfbeschadiging gaat over het reguleren van emoties en is vaak een manier voor iemand om zich beter te voelen. Het stoppen met zelfbeschadiging zou nooit het doel moeten zijn. Iemand die zichzelf beschadigt verdient menselijk contact en oprechte aandacht. En misschien besluit deze persoon op een gegeven moment te stoppen met zichzelf pijn doen maar misschien ook niet.